Gemi Trafik Hizmetleri (GTH)Bilgilendirme Toplantısı

Bölge Liman Başkanlığımız koordinesinde, Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Merkezlerinin imkan ve kabiliyetlerinden nasıl faydalanılacağı ve DÇÖT, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği ve bağlısı Uygulama Yönergesi ile Yerel Deniz Trafiği Rehberlerinde belirtilen kuralların uygulanması hususlarında balıkçı gemileri dahil yerel trafikte çalışan ticari gemi kaptanlarına, kılavuz ve römorkörcülük hizmeti veren şirket yetkililerine yönelik olarak bilgilendirme  faaliyeti gerçekleştirilmiştir.18.10.2023

Fotoğraflar